Baèng khen vaø giaûi thöôûng
05/01/2015 - Danh hiệu Nghệ Nhân Bàn Tay Vàng
05/01/2015 - Danh hiệu nghệ nhân quốc gia
05/01/2015 - Giải thưởng Chân Dung Bạch Thái Bưởi
05/01/2015 - Huy chương bạc Nữ Hoàng Trang Sức 2004
05/01/2015 - Giải thưởng thời trang 2004
05/01/2015 - Giải thưởng Ngôi Sao Việt Nam
05/01/2015 - Cúp vàng Thương Hiệu và Nhãn Hiệu 2005
05/01/2015 - Giải thưởng Golden-V
05/01/2015 - Bằng khen của Bộ Ngoại Giao
05/01/2015 - Bằng khen của UB Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế
05/01/2015 - Bằng khen doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu
05/01/2015 - Bằng khen đơn vị kinh tế tiêu biểu 2007
05/01/2015 - Bằng khen của UBND TP Hà Nội
05/01/2015 - Bằng khen đóng góp vào sự phát triển làng nghề Việt nam
05/01/2015 - Bằng khen của UBND Quận Hai Bà Trưng
05/01/2015 - Bằng khen của Sở Thương Mại Hà Nội
05/01/2015 - Bằng khen ủng hộ Quỹ Vừ A Dính
05/01/2015 - Bằng khen hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam
05/01/2015 - Bằng khen trong công tác từ thiện
Home Menu