Thö cuûa nguyeân thuû
27/09/2003 - Thư của Đại Thướng Võ Nguyên Giáp
27/01/2004 - Thư của Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu
06/11/2002 - Thư của AHLD G.S Vũ Khiêu
05/11/2004 - Thư của Thượng Tướng Hoàng Minh Thảo
06/11/2002 - Thư của Ông Phạm Thế Duyệt
19/11/2006 - Thư của Tổng Thống Hàn Quốc
19/11/2006 - Thư của Tổng Thống Indonesia
19/11/2006 - Thư của Tổng Thống Malaysia
19/11/2006 - Thư của Tổng thốngBrunei
19/11/2006 - Thư của Thủ Tướng Thái lan
14/06/2010 - Thư của Giám đốc WTO Pascal Lamy
24/06/2004 - Thư của Thị Trưởng New York
17/05/2005 - Thư của Bà Nguyễn Thị Bình chủ tịch quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam
06/11/2002 - Thư của Tổng thư ký hội sử học Việt Nam Dương Trung Quốc
16/11/2002 - Thư của ông Phạm Khắc Vinh chủ tịch hội địa chất Việt Nam
23/11/2002 - Thư của Ông Đỗ Bảo Tổng Thư Ký Hội Mỹ Thuật Việt Nam
06/11/2002 - Thư của GS Phan Trường Thị- Viện trưởng viện đá quý và trang sức Việt Nam
06/11/2002 - Thư của PGS.TS hoạ sỹ Lê Huyên
05/01/2015 - bằng khen
Home Menu